Práče
Obec Práče

2012

O B E C    P R Á Č E

Obecní úřad, Práče 112,  671 61, okres Znojmo

          tel./fax/záznamník: 515 271 112                    internet pošta: ouprace@mboxzn.cz

 

 

 

 

   V souladu s ustanovením § 5 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou předkládány tyto zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací:

 

 

Výroční zpráva za rok 2012

 

 

Počet písemně podaných žádostí o informaci:             2

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:           0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                   0

Počet rozhodnutí soudu:                                                 0

Počet poskytnutých výhradních licencí:                         0

Počet stížností podle § 16a):                                         0

 

 

 

 

 

Další informace:

Běžné ústní informace poskytované úřadem nejsou evidovány.

 

 

 

 

                                                                         Dvořák Zdeněk

                                                                          starosta obce

  

Vyvěšeno: 18.1.2013

Sňato: