Práče
Obec Práče

Vybavení kulturního domu - židle

Projekt Vybavení kulturního domu - židle je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt naplňuje cíle SCLLD MAS Znojemské vinařství, z.s.

Předmětem projektu nákup nových židlí v obci Práče.

Obec Práče si v rámci projektu pořídila vybavení do kulturního domu, které v současnosti nejvíce postrádá. Jedná se o židle. Židle budou v kulturním domě využity při různých akcích pro veřejnost.
V rámci projektu bylo pořízeno 400 ks židlí.

Cíle projektu – nákup nových židlí.

Dotace EU:                             239 500 Kč

 

Publicita projektu (72.56 kB) (70.8 kB)