Práče
Obec Práče

Školská rada

Základní škola, Práče, okres Znojmo- příspěvková organizace

Práče 84, 67161, tel.. 736405309, email: zsprace@seznam.cz, IČO: 70991472

Výsledky listopadových voleb do školské rady

22.  11. 2017

Zvolení zástupci:

Za zřizovatele:

  • Ing. Ladislav Františ

Za zákonné zástupce:

  • Martina Kosmáková

Za pedagogické pracovníky:

  • Ing. Tamara Kůrová