Práče
Obec Práče

3. jednání školské rady 2023-2024, 15. 1. 2024

Zápis ze zasedání školské rady        15. 1. 2024

Zasedání proběhlo formou emailové komunikace.

Emaily členům byly rozeslány dne 10. 1. 2024.

Projednávaná věc k seznámení:

  1. Změna školního řádu
  2. Vnitřní řád školní družiny

Dokumenty nebyly připomínkovány žádným členem školské rady.

V Práčích dne 15. 1. 2024                                         Kůrová Tamara

Změna: Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění k 1.1.2024.

- § 22a – ruší se právo pedagogických pracovníků na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti. V souvislosti s tím se mění školní řád, kde jsou práva pedagogických pracovníků uvedena,

Změna:

vypouští se bod c)

B. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

1. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti, ** ke dni 1. 1. 2024 pozbývá platnosti. (Dodatek č. 1 změna k 1. 1. 2024)

d) volit a být voleni do školské rady,

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 

 

Obec

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4
5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18
19 20 21
22
23
24 25 26 27 28
29 30
31 1
2 3 4

Facebook

facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.