Práče
Obec Práče

Záměr obce prodat část pozemku par. č. 250 a 252 v k.ú. Práče

 

 

OBEC   PRÁČE, Práče 112, 671 61

                 tel./fax/záznamník: 515 271 112                  internet: info@obec-prace.cz

 

 

                                                                                                           Práče dne 23. 6. 2022

 

 

Obec Práče zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat část pozemku par. č. 250, dle nového geometrického plánu se jedná o pozemek par. č. 250/6 o výměře 8 m2 a pozemek par. č. 250/7 o výměře 1 m2. Dále pak část pozemku par. č. 252, dle nového geometrického plánu se jedná o pozemek par. č. 252/2 o výměře 2 m2,

 

nacházející se v katastrálním území Práče, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

 

Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabíd­ky, které musejí být doručeny obecnímu úřadu do 17:00 hodin, 13. července 2022.

 

 

 

Příloha:    Geometrický plán                   

 

 

Vyvěšeno dne: 23. 6. 2022                 Sňato dne: 15. 7. 2022

 

Ve stejné době bylo Oznámení záměru prodeje vyvěšeno v elektronické podobě.

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                      ……………………………

                                                                                        Zdeněk Dvořák - starosta

 

Datum sejmutí: 15. 7. 2022 Zodpovídá: Správce Webu