Práče
Obec Práče

Zápis cizinci

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově školy dne:

 • v úterý 7.6.2022 od 10.00 - 12.00 hod.,
 • v případě nemoci – náhradní termín 8.6.2022 v 8.00 hod po telefonické domluvě.


Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinnosti školní docházky

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy – Práče
 2. děti s jiným místem pobytu

Počet uchazečů splňujících dané kritérium nepřesáhne kapacitu přijímaných žáků.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2022 dovrší šesti let věku
 • k zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce
 • s dokladem místa pobytu /nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …./
 • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formulář:
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i v ukrajinském jazyce
  • žádost o odklad povinné školní docházky i v ukrajinském jazyce

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

žádost o přijetí 

žádost o odklad 

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §37, tj. dne 7. 6. 2022 musí zákonný zástupce doložit:
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:
Google Play

App Store