Práče
Obec Práče

Zájmové aktivity

Nepovinné předměty

 • Náboženství

  • 1.-5. ročník
  • 1 hodina
  • vyučující: Mgr. Čoupek
 • Doučovací kroužek

  • dle Podpůrných opatření - závěry zpráv vyšetřených žáků v PPP Znojmo
  • vedoucí: Súkupová, Nováková, Vítková
 • Speciálně pedagogická péče

  • dle Podpůrných opatření - závěry zpráv vyšetřených žáků v PPP Znojmo
  • vedoucí: Matůšová