Práče
Obec Práče

Zájmové aktivity

Nepovinné předměty

 • Náboženství

  • 1.-5. ročník
  • 1 hodina
  • vyučující: Mgr. Čoupek

Kroužky

 • Taneční kroužek

  • ročník: dle přihlášených
  • vedoucí: Súkupová
 • Flétna

  • ročník: dle přihlášených
  • vedoucí: Dvořáková
 • Doučovací kroužek

  • ročník: dle PO
  • vedoucí: Súkupová, Nováková
 • Anglický jazyk

  • ročník: dle přihlášených
  • vedoucí: Kůrová
 • Klub šikovných dětí

  • ročník: dle přihlášených
  • vedoucí: Vítková
 • Speciálně pedagogická péče

  • ročník: dle PO
  • vedoucí: Matůšová

 

Činnost v kroužcích bude zahájena od října 2018, končí květnem 2019