Práče
Obec Práče

Zájmové aktivity 2021/2022

Kroužky 2021/2022

Náboženství

1.-5. ročník

1 hodina

Mgr. Čoupek

Pedagogická intervence

dle Podpůrných opatření - závěry zpráv vyšetřených žáků v PPP Znojmo

Mgr. Matůšová P.

Speciálně pedagogická péče

dle Podpůrných opatření - závěry zpráv vyšetřených žáků v PPP Znojmo

Mgr. Matůšová P.

Doučovací kroužek

Dle výběru třídních učitelů a potřeb žáků

Mgr. Nováková, Mgr. Súkupová, Ing. Kůrová

Sportovní kroužek

Mgr. Súkupová

Kurz předškoláků- ve spolupráci s MŠ Práče

Mgr. Nováková