Práče
Obec Práče

Úřední deska

Všeobecné informace

Škola bude pro žáky zaměstnaných rodičů otevřena od 6:30 do 7:00.

Dozor nad přicházejícími žáky bude zajištěn z řad zaměstnanců, dle rozvrhu určeného ředitelkou školy.

Ostatní žáci:              Příchod do školy 7:25 hod. – 7:45 hod.

Omlouvání žáka

Osobně, telefonicky na telefonním čísle 736405309 nebo e-mailem zsprace@seznam.cz

do 3 kalendářních dnů.

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku:

a) na 1 a 2 dny žáka uvolňuje třídní učitel, b) na 3 a více dní – uvolňuje ředitel školy

 

Školní družina do 16:00 hod. Přihlášku do školní družiny si vyzvednete 1. září 2021. Měsíční poplatek za ŠD činí 70,- Kč.

PŘIPOMÍNÁM

Jednorázový příspěvek na nákup školního vybavení pro žáky 1. ročníku ve výši 1.000,- Kč si můžete vyzvednout na Obecním úřadu Práče po 30. 9. 2021             

Mgr. Kamila Dvořáková

                                                                     

Volné místo:

volné místo učitel