Práče
Obec Práče

říjen 2020

ŘÍJEN 2020

30. 9.           16.00                     mimořádná schůzka rodičů

8. 10.           7.45-9.25              Dopravní výchova 4., 5. ročník

12. – 16. 10.                               den a čas upřesníme         akce se ŠD špekáčky, draci     

15. 10.                                         Jihomoravské muzeum Znojmo- "KOMENSKÉHO KOČKA"- projektový den     

                                                      mimo školu  EU      

21. 10. 10.15                              Hudební abeceda EU - projektový den ve škole     

Plavání

V prosinci budeme jezdit do plavání, vybíráme  850,- Kč od žáků z 1., 2., 5. ročníku (3., 4. zdarma)               850,- Kč do do 7. 12. 2020, můžete si platbu rozdělit na 2x.

Poplatky ŠD                           70x 4= 280,-                            do 1. 12. 2019

Žáci, kteří chodí pouze na oběd, ŠD neplatí.                        

Podzimní prázdniny       29. a 30. 10. Obědy budou hromadně odhlášeny.

Pravidelně sledujte deníčky dětí, budou v nich veškeré informace- odjezdy, příjezdy a co s sebou na projektové dny.

Všechny projektové dny- autobusy, vstupenky jsou hrazeny z dotací ESF.

Měsíční plán ŠD říjen

5.10. - 9.10.

Poznávání přírodnin – ochrana přírody

Vyrábíme družinového draka

Hry s napodobováním zvířat

Soutěživé hry na hřišti

12.10. - 16.10.

Oblíbený druh ovoce nebo zeleniny

Hrajeme míčové hry na hřišti

Opékání špekáčků, pouštění draka – bezpečnostní pokyny

20.10. – Den stromů – tvorba vlastního stromu

19.10. - 23.10.

Sportovní hřiště – fotbal, vybíjená

Tiskátka z brambor a jablek

Sledujeme proměny podzimu

Učíme se písničky, básničky tematicky spjaté s podzimem

26.10. – 30.10.

Státní svátek 28.10.

Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10.

Celodružinová pohybová soutěž

Povídáme si o ježkovi – jak se připravuje na zimu?

Společenské hry