Práče
Obec Práče

Provoz školy a školní družiny vzhledem ke COVID- 19

Provoz školy a školní družiny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID- 19

 1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (S výjimkou 1. dne)
 3. Zákonní zástupci poučí děti, jak se chovat v hromadném prostředku a jak dodržovat hygienické předpisy.
 4. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
 5. Žáci dodržují stanovená hygienická pravidla.
 6. Před vstupem do školy a třídy si žáci vydesinfikují ruce. Používají jednorázové utěrky, které odhodí do speciálního koše. Ručníky dětem nedávejte.
 7. Návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci.
 8. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně nemusí žáci nosit roušku.
 9. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude kontaktovat zákonného zástupce.
 10. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 11. V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

Prezenční výuka: v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Škola bude poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žácí se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Smíšená výuka: V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je . pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Pokud to bude možné žáci nebudou rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

Distanční výuka: Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Způsob distančního vzdělávání domluví zákonný zástupce s třídní učitelkou ve třídě, do které žák dochází.

Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně učitelkou hodnoceny.

Pokud se žák nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno dle přílohy č. 4 Školního řádu- Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků

 

 

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:
Google Play

App Store

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Anketa