Práče
Obec Práče

Projekty ve škole

Zdravé zuby    

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Projekt byl realizován ve všech ročnících naší školy.

Chování a šikana

Jedná se o program, který původně vzešel z dopravního programu. Principem bylo ukázat jak směšné vlastně je “nevhodné” chování žáků vůči kolektivu ale i vůči sobě samým. Toto si ukázali žáci navozením požadované situace a na několika příkladech formou prezentací a her, kdy následně rozebrali takové chování.

Obsah programu:

 • Počátky šikany – lidské vlastnosti
 • Typy šikany (způsoby šikany)
 • Vulgární výrazy, nadávky
 • Povinnost a odpovědnost za své jednání
 • Bití se, a zbraně
 • Pomoc kamarádům
 • Sebevědomí vlastní a kolektiv

Kyberšikana a sociální sítě

Jedná se o program, který rozšiřuje původní program zaměřený na chování a šikanu. Již z názvu je jednoznačně znatelné, že pojednával o novém anonymnějším trendu „ubližování“. Mnoho dětí si neuvědomuje (a ani nepřipouští), že by mohlo jít o šikanování, ale považují takovou činnost za „srandu“. Sami si neuvědomují možné následky, ale v žádném případě si nedokážou představit sami sebe v pozici šikanovaného.

Obsah programu

 • Co to vlastně znamená kyberšikana
 • Anonymita kyberšikany
 • Zákony a ochrana osobnosti (natáčení na MT a prezentace na internetu)
 • Odpovědnost za jednání dítěte – vlastní a rodičovská
 • Možnosti ukončení již započaté šikany
 • Pomoc kamarádům
 • Ztráta osobních dat, soukromí nejenom v sociálních sítích
 • Opatrnost a vlastní ochrana
 • Užití prémiových SMS (jejich cena) za účelem vstupu do her a získání některých informací
 • Následky a důsledky

Projekt byl realizován ve všech ročnících naší školy.

Respektování jiných a jejich názoru

Jedná se o program, který je vhodný jako volné pokračování programu zaměřeného na chování a šikanu, protože stále řešíme „pouze“ slušné chování k ostatním i k sobě samotnému.

Projekt byl realizován ve všech ročnících naší školy.

Co to je RESPEKTOVÁNÍ – RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN.

V rámci her a soutěží si žáci s průvodcem ukázali a rozebrali společné chování, postupy a možnosti. Cílem bylo ukázat si případné chyby a pokusit se najít jiné možnosti řešení a postupu. Jednoduchým příkladem si ukázali rozdílné pohledy na věc, kdy jsou všichni ochotni respektovat a uznat nejen právo jiného úhlu pohledu, ale dokonce i správnost rozdílného hodnocení jiného člověka, jeho pohledu a názoru na stejnou věc.

V rámci soutěží  sledovali postup spolupráce, zapojení všech žáků a způsoby komunikace mezi nimi a následně si to s žáky rozebrali – co bylo špatně, co se dalo zlepšit a kde naopak děti excelovali a ukázali správný přístup k řešení společného úkolu, respektu ostatních a jejich názoru.

Projekt byl realizován ve všech ročnících naší školy.