Práče
Obec Práče

Podpora učení žáků II.

Logo

Naše škola se od 1. 1. 2019 zapojila do projektu je zaměřeného na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

  • Číslo programu: 02
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Číslo výzvy: 02_18_063
  • Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

OP

  • Název projektu CZ: Podpora učení žáků II.
  • Název projektu EN: Support student learning II.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a

budoucí směřování.

  • Rozpočet projektu: 571 281,- Kč
  • Vybrané aktivity pro ZŠ

Školní asistent - personální podpora

ZŠ Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská gramotnost

Vybrané aktivity pro ŠD

Školní asistent - personální podpora

ŠD Projektový den v ŠD

Projektový den mimo ŠD

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - inkluze