Práče
Obec Práče

Měsíční plány ZŠ a ŠD

září 2020

Škola

1. 9. v 8.00 slavnostní zahájení školního roku

10. 9. Hudební abeceda- projektový den - zrušen, nemoc vystupujících

17. 9. Výlet Veveří- výjezdní projektový den- zrušen

18. 9. Planetárium Brno- projektový den mimo školu

21. 9. překvapení- projektový den ve škole

22. 9. Jihomoravské muzeum Znojmo- "Jiný kraj, jiný kroj"- projektový den mimo školu

Pravidelně sledujte deníčky dětí, budou v nich veškeré informace- odjezdy, příjezdy a co s sebou na projektvé dny.

Všechny projektové dny- autobusy, vstupenky jsou hrazeny z dotací ESF.

Školní družina

Měsíční plán ŠD září

Zpracovala: Tamara Kůrová

 1.9. - 4.9.

 • Vysvětlujeme si pravidla ŠD, bezpečnost, provoz ŠJ, hygiena stolování
 • Naše škola není bludiště
 • Úklid místa a hraček
 • Navázání přátelských vztahů za pomoci společných a seznamovacích her

 7.9. - 11.9.

 • Míčové a soutěživé hry na sportovním hřišti
 • Vyrábíme výrobky na výzdobu chodby
 • Nácvik bezpečné cesty do ŠJ – přechody, dopravní značky, dopravní prostředky
 • Vybereme si knihu pro společnou četbu

 14.9. - 18.9.

 • Kreslíme „ Zážitky z prázdnin”
 • Společná četba
 • Poznávání okolí školy
 • Ilustrace k přečtenému textu

21.9. - 25.9.

 • Stolování, kontrola běžné hygieny
 • Společná četba
 • Tvoříme z papíru – záložky do knihy
 • Povídáme si ,,Státní svátek 28.9.”

28.9. - 2.10.

 • Poznáváme lesní zvířátka (jelen, jezevec, kuna, veverka,
 • liška)
 • Veselé barvy podzimu – otisk na papír
 • Hrajeme míčové hry na hřišti
 • Rozvoj vztahu k přírodě - sbíráme přírodní materiál kolem
 • rybníku
 • Státní svátek 28.9.