Práče
Obec Práče

červen 2020

Vyučování probíhá dle rozpisu jednotlivých tříd.

  • 10. 6. dopravní výchova 4., 5. ročník
  • 26. 6. vysvědčení do 8.15, obědy odhlášeny

ŠD

provoz do 15.00