Práče
Obec Práče

5. jednání školské rady 27. 8. 2019

Program

Zasedání proběhlo formou emailové komunikace.

Emaily byly členům rozeslány 31. 5. 2019.

Termín připomínek, popřípadě stanovení termínu schůzky byl 31. 5. 2019.

Projednáváno bylo:

  1. Plán práce 2019/2020
  2. Výroční zpráva školy 2018/2019
  3. Školní řád platný od 1. 9. 2019

Připomínky do daného termínu nabyly žádné.