Práče
Obec Práče

4. jednání školské rady 19. 12. 2018

Program

 1. Návrh rozpočtu 2019, navýšení
 2. Seznámení s projektem EU Podpora učení žáků II
 3. Školní tělocvična

Zápis

 1. Malování celé školy, nárůst cen energií
 2. Začátek projektu 1. 1. 2019, nový zaměstnanec- školní asistent, projektové dny v rámci školy a mimo školy, vzdělávání pedagogů a podpora žáků
 3. Zahájení stavby - jaro 2019?
 4. Diskuse

Přítomni:

 • ředitelka školy                     Mgr. Kamila Dvořáková
 • za zákonné zástupce:          Kosmáková Martina
 • za zástupce pedagogů:        Ing. Benešovská Tamara
 • za zástupce zřizovatele:       Ing. Františ Ladislav