Práče
Obec Práče

3. jednání školské rady 28. 8. 2018

Dne 28. 8. 2018 školská rada projednala a schválila Výroční zprávu školy za rok 2017/2018 a  Plán práce na školní rok 2018/2019.