Práče
Obec Práče

2. jednání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady 15.11.2021

Zasedání proběhlo formou emailové komunikace. Emaily členům byly rozeslány 15.11.2021.

Seznámení:

1. Návrh rozpočtu 2022 + výhled 2023, 2024

2. Návrh rozpočtu 2022

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Práče.

V Práčích dne 3.1.2022                                                          Kůrová Tamara