Práče
Obec Práče

2. jednání školské rady 17. 4. 2018

Dne 17. 4. 2018 školská rada schválila nový Školní řád ZŠ Práče, který vchází v platnost 1. 5. 2018.