Práče
Obec Práče

1. jednání školské rady 30. 9. 2021

Program

 1. Volba předsedy školské rady
 2. Seznámení s činností školské rady
 3. Seznámení s jednacím řádem školské rady
 4. Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2020/2021

Školská rada byla zřízena Obcí Práče, okres Znojmo.

Skládá se ze tří zástupců (pedagog, zástupce obce, zástupce nezletilých žáků)

 • Zákonný zástupce:            Věra Klímová
 • Zástupce školy:                   Ing. Kůrová Tamara
 • Zástupce zřizovatele:       Ing. Františ Ladislav

Činnost školské rady:

 (1) Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Zápis

 1. Jednohlasně byla zvolena předsedkyní školské rady Ing. Tamara Kůrová
 2. Proběhlo seznámení s činností školské rady
 3. Byl schválen jednací řád školské rady
 4. Stanovily se 2 termíny schůzek školské rady na červen a listopad každého roku, dále pak dle potřeby
 5. Diskutovalo se o  nové tělocvičně školy, PC učebně a dovybavení PC učebny
 • Přítomni:
 • ředitelka školy                     Mgr. Kamila Dvořáková
 • za zákonné zástupce:          Věra Klímová
 • za zástupce pedagogů:        Ing. Kůrová Tamara
 • za zástupce zřizovatele:       Ing. Františ Ladislav

Obec

Facebook

facebook

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:
Google Play

App Store